Kastanjelaan 6,

2982 CM Ridderkerk

+31 88 638 35 39

Datacenter

De informatie en applicaties moeten altijd en overal beschikbaar zijn en op een veilige manier omdat deze cruciaal zijn voor uw onderneming. Aan de systemen die dit moeten faciliteren kunnen zware eisen worden gesteld. Zeker als de informatie en applicaties 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar moeten zijn.

In de visie van Netflex ‘unlimIT your Business’ is het datacenter het kloppende hart van uw organisatie waarbij deze geen belemmering vormt voor de business.Netflex kan u adviseren en ondersteunen om uw complexe ICT-landschap in een voor u kosteneffectief en efficiënt datacenter in te richten.

Top