Kastanjelaan 6,

2982 CM Ridderkerk

+31 88 638 35 39

Het diensten-portfolio van Netflex is onderverdeeld in segmenten:

Managed Services:
De Beheer- en Service Desktaken bij bedrijven nemen toe. Storingen, foutmeldingen en onjuiste toegangsweigeringen kosten tijd en geld. Om ervoor te zorgen dat de ICT afdeling zich met de kerntaken bezig blijft houden, biedt Netflex Managed Services.

Professional Services:
Deze afdeling beschikt over specialisten op diverse vakgebieden. Denk hierbij aan VMware, Novell en Microsoft. Professional Services houdt zich vooral bezig met het uitvoeren van projecten en het ontwikkelen van nieuwe concepten.

Staffing:
Met Netflex Staffing bieden wij Werving & Selectie, Detachering voor vast en flexibel personeel (incl. Freelance & ZZP) en personeel voor tijdelijke opdrachten.

Top