Kastanjelaan 6,

2982 CM Ridderkerk

+31 88 638 35 39

Betrokkenheid

Netflex vindt maatschappelijk betrokken ondernemen belangrijk en steunt dan ook maatschappelijke projecten. Zo hebben wij in het verleden diverse projecten gesteund: het schenken van spelcomputers voor gehandicapten, het sponsoren van een nieuwe ICT omgeving voor een vakantie/logeerhuis van een groot Nederlands pretpark en een financiële donatie aan een wereldwijde voorvechter voor kinderrechten. Ook hebben wij het project Hulptransport Bosnië 2011 gesteund. Stichting 4WD Supporting Bosnia is in de zomer van 2011 met 24 vrijwilligers naar Bosnië vertrokken om hier hulp te bieden aan de plaatselijke bevolking. Dit in de vorm van zowel hulpgoederen als diensten.

Ook binnen onze eigen organisatie juichen wij maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers toe en ondersteunen wij ze daar waar we kunnen. Zo heeft Netflex één van haar medewerkers (zowel vanuit de organisatie maar ook persoonlijk door vrijwel elke collega) gesponsord tijdens het evenement “Steppen tegen Kanker” door middel van donaties en het leveren van de step. Team Netflex rent voor de derde keer voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) op 29 juni 2014 door Rotterdam met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Op een totaal ander vlak is Netflex ook actief met maatschappelijk betrokken projecten. Zo hebben wij kosteloze sessies op scholen georganiseerd om leerlingen van diverse ICT opleidingen technische colleges te geven. Samen met één van onze partners, Novell, worden er op regelmatige basis verschillende colleges gegeven over uiteenlopende ICT onderwerpen.

Top