Kastanjelaan 6,

2982 CM Ridderkerk

+31 88 638 35 39

ONZE
IT VISIE

IT ALS WATER
UIT DE KRAAN

Visie

Informatie en kennis zijn de business drivers van elke organisatie. Deze nemen in volume en snelheid razendsnel toe. Betrouwbare en actuele informatie die gedeeld wordt binnen organisaties en met partners is cruciaal voor een succesvol bedrijf.

Met de juiste ICT omgeving, geschoold personeel en heldere afspraken met partners zal de juiste informatie uitwisseling gerealiseerd worden.

Netflex wil opdrachtgevers in staat stellen om zich razendsnel aan te passen aan de veranderende markt en economische omstandigheden. Hierbij moet ICT een middel zijn om dit doel te bereiken en geen belemmering: ‘unlimIT your business’

Ons aanpassingsvermogen in portfolio-ontwikkeling maakt het voor klanten mogelijk een betere concurrentiepositie in te nemen en richt zich met name op de volgende aspecten:

  • Benaderen van informatie en kennis ongeacht plaats, tijd, 24 x 7 ongeacht ‘device’ op een veilige manier
  • Samenwerken aan informatie en kennis met zowel medewerkers als partners
  • Informatie uitwisseling tussen diverse systemen
  • Het waarborgen van kennis en informatie
Top